ទូរស័ព្ទ
0086-632-5985228
អ៊ីមែល
info@fengerda.com

វីដេអូ

វីដេអូ

ការផលិតដែក និងថ្ម

ផលិតកម្ម Ferrochrome